1. Home
  2. Docs
  3. QFR 1.5
  4. Interface

Interface

Interface programu QFR jest podzielony na 3 zakładki, z których każda zawiera szereg narzędzi służących do przetwarzania wprowadzanych danych (nazwy plików, ściezki, dane z plików ‘*.QFL‘ itp.). w celu wygenerowania nowych list z docelowymi ścieżkami i nazwami plików.

Wspólnymi elementami dla wszystkich zakładek jest pole logów, w którym wyświetlane są informacje o przeprowadzanych operacjach oraz pasek narzędziowy z przyciskiem służącym do wywołania okna dialogowego w celu wybrania dysku/katalogu lub katalogów, z których mają być wczytane pliki źródłowe.

Lista plików zostanie stworzona w aktualnie aktywnej (wyświetlanej) zakładce, możliwe jest więc wczytanie różnych danych dla każdej zakładki niezależnie.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?