1. Home
 2. Docs
 3. QFR 1.5
 4. Wprowadzenie

Wprowadzenie

QFR (Quick File Renamer) jest specjalistycznym narzędziem służącym do masowej zmiany nazw plików oraz katalogów. Został stworzony z myślą aby był zgodny z przyjętymi w [Zarządzeniu Nr 14 NDAP] standardami dotyczącymi nazw plików kopii wzorcowych materiałów archiwalnych oraz ich umieszczeniu w odpowiedniej strukturze katalogów.

Dostępne w QFR funkcje mogą być wykorzystywane do wielu celów związanych z nazwami plików i strukturą katalogów. Każda z tych funkcji jest dokładnie opisana w tej instrukcji. Poniżej ogólny zarys możliwości QFR:

  • automatyczne tworzenie nowych nazw plików na podstawie struktury katalogów, w których te pliki się znajdują z możliwością ręcznego ustawienia schematu/mask dla tworzonych nazw.
  • automatyczne ustawienie nowych nazw dla katalogów na podstawie nazwy pliku.
  • automatyczne generowanie zarówno nazw plików jak i struktury katalogów na podstawie danych ze strony [ZoSIA] lub [Szukaj w Archiwach]. QFR posiada wbudowany edytor plików (*.QFL ), które przechowują te dane.
  • automatyczne dzielenie plików znajdujących się w jednym folderze na odpowiednie podfoldery i nadanie im odpowiednich nazw
  • automatyczne tworzenie pustej struktury katalogów na podstawie danych ze strony [ZoSIA] lub [Szukaj w Archiwach]
  • generowanie pliku *.QFL na podstawie istniejącej już struktury katalogów – od wersji 1.6
  • możliwość zachowania nadanych w oryginalnej nazwie pliku znaczników specjalnych (dla plików metryczek, okładek, grzbietów, wyklejek, wklejek) lub próba ‘przewidzenia‘ gdzie te pliki (metryczki i okładki) się znajdują. Użytkownik może zdefiniować również inne dowolne nazwy znaczników, które mają być zachowane w nowej nazwie plików.

QFR może być również wykorzystany do innych zadań związanych ze zmianami nazw, należy mieć jednak na względzie, że głównym założeniem QFR jest wspomaganie pracy digitalizatora w Archiwach Państwowych.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?